Privacy Verklaring Hodal

Versie datum: 26-06-2019

Algemeen

Hodal hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van die persoonsgegevens. Hodal raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en indien u vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via info@hodal.nl

Verwerking

Hodal verwerkt persoonsgegevens om klanten te werven, diensten te leveren en statistieken te genereren.

Grondslag van verwerking

Hodal verwerkt persoonsgegevens omdat dit een gerechtvaardigd belang heeft voor de uitoefening van haar bedrijfsdoelstellingen en op grond van de overeenkomst met de klant.

De categorie

Door Hodal worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer, functie & afdeling.

Delen met derden

Hodal deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dit nodig is voor de dienstverlening; er een wettelijke verplichting is, of wanneer Hodal hiertoe nadrukkelijk verzocht wordt door opsporingsdiensten. Hodal geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU.

Hoelang bewaren wij

Hodal bewaard persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

Rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, verwijdering (permanent) en overdracht van de door Hodal verwerkte / opgeslagen persoonsgegevens. U heeft het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon. Hodal maakt gebruik van cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen Hodal tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers.

Beveiliging

Hodal hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.

Disclaimer

Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer. Ondanks dat Hodal zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn. Het is een bezoeker niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hodal.

Hodal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Hodal erkent daarnaast ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden.